k.ú.: 711136 - Litava - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 596302 - Olší NUTS5 CZ0643596302
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6217 - Tišnov
Pověřený obecní úřad 62171 - Tišnov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 216 1158370
zahrada 58 48560
ovoc. sad 1 4953
travní p. 154 444771
lesní poz 163 1300087
vodní pl. zamokřená pl. 3 598
zast. pl. zbořeniště 1 254
zast. pl. 58 22724
ostat.pl. jiná plocha 12 7332
ostat.pl. manipulační pl. 12 19680
ostat.pl. neplodná půda 93 76077
ostat.pl. ostat.komunikace 55 53242
ostat.pl. silnice 5 21514
Celkem KN 831 3158162
Par. KMD 831 3158162
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 16
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 7
č.p. zem.used 8
č.e. garáž 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 14
Celkem BUD 54
LV 93
spoluvlastník 126

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.10.2014
S-SK ŠS 1:2880 1826 09.10.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 24.05.2022 18:44

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.