k.ú.: 711195 - Omice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 583545 - Omice NUTS5 CZ0643583545
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6216 - Šlapanice
Pověřený obecní úřad 62161 - Šlapanice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1415 3306471
zahrada 370 228741
ovoc. sad 4 17747
travní p. 112 146320
lesní poz les s budovou 3 74
lesní poz 1411 5644745
vodní pl. nádrž umělá 1 225
vodní pl. tok přirozený 173 40218
vodní pl. tok umělý 3 13289
zast. pl. společný dvůr 5 303
zast. pl. zbořeniště 4 379
zast. pl. 460 116287
ostat.pl. dráha 36 72575
ostat.pl. dálnice 2 97369
ostat.pl. jiná plocha 183 126259
ostat.pl. manipulační pl. 14 13751
ostat.pl. mez, stráň 2 1651
ostat.pl. neplodná půda 464 123368
ostat.pl. ostat.komunikace 615 127080
ostat.pl. pohřeb. 1 1192
ostat.pl. silnice 137 267251
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 68 88389
ostat.pl. zeleň 28 25468
Celkem KN 5511 10459152
Par. DKM 5511 10459152
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 213
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 92
č.p. tech.vyb 2
č.p. víceúčel 1
č.e. garáž 17
č.e. jiná st. 1
č.e. obč.vyb 1
č.e. prům.obj 1
č.e. rod.rekr 28
č.e. tech.vyb 1
č.e. zem.stav 7
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 22
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb 13
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 1
Celkem BUD 440
LV 651
spoluvlastník 949

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 10.06.2020 1:1000 10.06.2020 *)
DKM 1:1000 14.12.2007
ZMVM 1:2000 01.01.1984 13.12.2007
S-SK ŠS 1:2880 1825 31.12.1983


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 28.05.2022 18:33

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.