k.ú.: 711373 - Onšov na Moravě - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 594580 - Onšov NUTS5 CZ0647594580
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6220 - Znojmo
Pověřený obecní úřad 62202 - Vranov nad Dyjí

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 307 2342792
zahrada 46 56627
ovoc. sad 1 3111
travní p. 14 38170
lesní poz les s budovou 80 2220
lesní poz les(ne hospodář) 71 486661
lesní poz 170 2114535
vodní pl. nádrž umělá 5 124529
vodní pl. tok přirozený 21 10029
zast. pl. společný dvůr 5 1449
zast. pl. zbořeniště 1 23
zast. pl. 177 35925
ostat.pl. jiná plocha 37 14769
ostat.pl. manipulační pl. 25 25978
ostat.pl. neplodná půda 11 4983
ostat.pl. ostat.komunikace 101 159713
ostat.pl. pohřeb. 1 726
ostat.pl. silnice 4 95356
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 19 58099
ostat.pl. zeleň 8 3089
Celkem KN 1104 5578784
Par. DKM 1104 5578784
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. rod.dům 30
č.p. rod.rekr 2
č.e. jiná st. 43
č.e. obč.vyb 2
č.e. obč.vyb. 2
č.e. rod.rekr 83
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 10
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo přehrada 1
Celkem BUD 191
LV 217
spoluvlastník 292

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 19.10.2005 1:1000 19.10.2005 *) část extravilánu (dle JPÚ), DKM na celém k.ú.
DKM 1:1000 23.12.2003 intravilán + část extravilánu (mimo JPÚ)
ZMVM 1:2000 01.11.1981 18.10.2005


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 28.05.2022 19:39

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.