k.ú.: 711462 - Opatov u Jihlavy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 587621 - Opatov NUTS5 CZ0632587621
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6105 - Jihlava
Pověřený obecní úřad 61051 - Jihlava

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 237 3472482
zahrada 140 59548
travní p. 350 1353629
lesní poz 157 1434078
vodní pl. nádrž umělá 2 9471
vodní pl. rybník 1 1159
vodní pl. tok přirozený 38 17195
vodní pl. zamokřená pl. 2 2151
zast. pl. zbořeniště 1 1016
zast. pl. 164 62553
ostat.pl. jiná plocha 113 52131
ostat.pl. manipulační pl. 12 27874
ostat.pl. neplodná půda 101 43192
ostat.pl. ostat.komunikace 173 134536
ostat.pl. pohřeb. 1 1432
ostat.pl. silnice 31 71850
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 5090
ostat.pl. zeleň 1 185
Celkem KN 1528 6749572
Par. KMD 1528 6749572
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 48
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 43
č.p. rod.rekr 2
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 24
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 21
Celkem BUD 162
byt.z. byt 5
Celkem JED 5
LV 192
spoluvlastník 277

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.03.2017
KM-D 1:2000 08.08.2000 27.03.2017
S-SK GS 1:2880 1838 08.08.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 27.05.2022 20:07

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.