k.ú.: 711527 - Opatovice u Rajhradu - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 583553 - Opatovice NUTS5 CZ0643583553
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6221 - Židlochovice
Pověřený obecní úřad 62211 - Židlochovice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 3335 4862053
vinice 24 14269
zahrada 582 263878
ovoc. sad 16 17053
travní p. 77 69596
lesní poz les s budovou 2 102
lesní poz 251 208081
vodní pl. nádrž umělá 4 4395
vodní pl. rybník 6 20483
vodní pl. tok přirozený 21 10352
vodní pl. zamokřená pl. 27 5818
zast. pl. společný dvůr 4 399
zast. pl. zbořeniště 5 783
zast. pl. 579 177765
ostat.pl. dálnice 61 148925
ostat.pl. jiná plocha 111 27538
ostat.pl. manipulační pl. 45 111832
ostat.pl. neplodná půda 2 535
ostat.pl. ostat.komunikace 822 141976
ostat.pl. pohřeb. 1 1780
ostat.pl. silnice 106 30963
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 16 31719
ostat.pl. zeleň 8 1369
Celkem KN 6105 6151664
Par. DKM 6105 6151664
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 216
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 180
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.e. garáž 37
č.e. jiná st. 10
č.e. rod.rekr 7
č.e. tech.vyb 3
č.e. víceúčel 1
č.e. výroba 1
č.e. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 21
bez čp/če jiná st. 25
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 29
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 5
Celkem BUD 558
byt.z. byt 8
obč.z. byt 10
Celkem JED 18
LV 846
spoluvlastník 1224

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:2000 02.01.2007
ZMVM 1:2000 01.01.1990 01.01.2007
S-SK ŠS 1:2880 1825 31.12.1989


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 19.05.2022 06:38

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.