k.ú.: 712175 - Černá Voda u Orlického Záhoří - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rychnov nad Kněžnou email: kp.rychnovnk@cuzk.cz
Zborovská 17, 51601 Rychnov nad Kněžnou telefon: 494389111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3607 - Rychnov nad Kněžnou NUTS4 CZ0524
Obec 576603 - Orlické Záhoří NUTS5 CZ0524576603
Pracoviště 607 - Rychnov nad Kněžnou

Obec s rozšířenou působností 5213 - Rychnov nad Kněžnou
Pověřený obecní úřad 52131 - Rokytnice v Orlických horách

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
travní p. 78 901515
lesní poz les s budovou 1 50
lesní poz ostat.komunikace 3 6044
lesní poz 25 6806171
vodní pl. tok přirozený 15 39855
vodní pl. zamokřená pl. 7 41613
zast. pl. 26 3950
ostat.pl. jiná plocha 20 18412
ostat.pl. ostat.komunikace 18 44085
ostat.pl. silnice 2 58460
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 720
Celkem KN 196 7920875
Par. DKM 196 7920875
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. rod.dům 7
č.e. rod.rekr 14
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
Celkem BUD 27
LV 46
spoluvlastník 61

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 24.04.2019
KMD 1:1000 29.11.2013 24.04.2019
S-SK GS 1:2880 1840 29.11.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rychnov nad Kněžnou.

vypočteno: 23.05.2022 20:12

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.