k.ú.: 712434 - Lazy u Orlové - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karviná email: kp.karvina@cuzk.cz
Slámova 1/183, 73301 Karviná telefon: 595392444 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3803 - Karviná NUTS4 CZ0803
Obec 599069 - Orlová NUTS5 CZ0803599069
Pracoviště 803 - Karviná

Obec s rozšířenou působností 8118 - Orlová
Pověřený obecní úřad 81181 - Orlová

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 199 577877
zahrada skleník-pařeniš. 1 29
zahrada 465 472877
ovoc. sad 64 433894
travní p. 93 99817
lesní poz les(ne hospodář) 87 712596
lesní poz 184 756061
vodní pl. nádrž přírodní 2 7938
vodní pl. nádrž umělá 10 201551
vodní pl. rybník 1 3273
vodní pl. tok přirozený 2 3147
vodní pl. zamokřená pl. 64 86372
zast. pl. společný dvůr 3 5003
zast. pl. zbořeniště 19 6316
zast. pl. 297 94453
ostat.pl. dobývací prost. 57 85508
ostat.pl. dráha 5 6874
ostat.pl. jiná plocha 399 937415
ostat.pl. manipulační pl. 82 685843
ostat.pl. neplodná půda 60 292833
ostat.pl. ostat.komunikace 220 223408
ostat.pl. silnice 27 110991
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 18824
ostat.pl. zeleň 41 150974
Celkem KN 2391 5973874
Par. DKM 2391 5973874
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 73
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 25
č.p. tech.vyb 2
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 6
č.e. rod.rekr 13
č.e. zem.stav 6
bez čp/če garáž 22
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če tech.vyb 101
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 20
bez čp/če zem.used 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 296
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 337
spoluvlastník 542

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.07.1999 V katastrálním území se projevují důlní vlivy. Mapa vyhotovená původně podle Instrukce A byla digitalizována jako KM-D v S-JTSK, 19.3.2008 byla převedena do ISKN jako KMD.
Ins. A 1:1000 04.09.1931 30.06.1999


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karviná.

vypočteno: 17.05.2022 16:08

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.