k.ú.: 712531 - Horní Lutyně - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karviná email: kp.karvina@cuzk.cz
Slámova 1/183, 73301 Karviná telefon: 595392444 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3803 - Karviná NUTS4 CZ0803
Obec 599069 - Orlová NUTS5 CZ0803599069
Pracoviště 803 - Karviná

Obec s rozšířenou působností 8118 - Orlová
Pověřený obecní úřad 81181 - Orlová

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 2 387
orná půda plantáž dřevin 1 4424
orná půda 398 1564850
zahrada mez, stráň 1 1
zahrada skleník-pařeniš. 6 8662
zahrada školka 1 1014
zahrada 1478 1533222
ovoc. sad 11 48380
travní p. mez, stráň 2 1140
travní p. 240 623863
lesní poz les(ne hospodář) 121 542659
lesní poz 185 470334
vodní pl. nádrž přírodní 3 13386
vodní pl. nádrž umělá 7 7559
vodní pl. rybník 1 114150
vodní pl. tok přirozený 9 1479
vodní pl. zamokřená pl. 41 81778
zast. pl. 2553 662055
ostat.pl. jiná plocha 531 513928
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 2 12690
ostat.pl. manipulační pl. 6 2678
ostat.pl. mez, stráň 1 320
ostat.pl. neplodná půda 20 24309
ostat.pl. ost.dopravní pl. 11 13295
ostat.pl. ostat.komunikace 1123 552079
ostat.pl. silnice 13 77250
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 51 146593
ostat.pl. zeleň 923 859609
Celkem KN 7741 7882094
Par. DKM 7741 7882094
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 341
č.p. garáž 5
č.p. jiná st. 24
č.p. obchod 6
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 103
č.p. rod.dům 956
č.p. rod.rekr 1
č.p. shromaž. 1
č.p. tech.vyb 5
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
č.e. garáž 79
č.e. jiná st. 12
č.e. rod.rekr 40
č.e. víceúčel 1
č.e. zem.stav 22
bez čp/če byt.dům 1
bez čp/če garáž 570
bez čp/če jiná st. 135
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 49
bez čp/če rod.rekr 31
bez čp/če tech.vyb 31
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 50
rozestav. 5
Celkem BUD 2481
byt.z. byt 1305
byt.z. j.nebyt 15
obč.z. byt 72
obč.z. j.nebyt 8
Celkem JED 1400
LV 2581
spoluvlastník 3832

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.03.2003
THM-V 1:2000 01.01.1981 01.03.2003
S-SK ŠS 1:2880 1836 01.01.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karviná.

vypočteno: 20.05.2022 19:58

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.