k.ú.: 712752 - Chrastná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Liberec email: kp.liberec@cuzk.cz
Rumjancevova 10/149, 46065 Liberec 1 telefon: 485341400 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3505 - Liberec NUTS4 CZ0513
Obec 564290 - Osečná NUTS5 CZ0513564290
Pracoviště 505 - Liberec

Obec s rozšířenou působností 5105 - Liberec
Pověřený obecní úřad 51051 - Český Dub

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 31 563983
zahrada 15 5628
travní p. 84 252416
lesní poz les(ne hospodář) 30 1602667
lesní poz 24 1161581
vodní pl. rybník 2 87868
vodní pl. tok přirozený 19 10960
vodní pl. tok umělý 4 410
vodní pl. zamokřená pl. 18 68625
zast. pl. společný dvůr 2 563
zast. pl. zbořeniště 1 90
zast. pl. 94 18021
ostat.pl. jiná plocha 32 91377
ostat.pl. manipulační pl. 21 27650
ostat.pl. neplodná půda 32 24190
ostat.pl. ostat.komunikace 48 47554
ostat.pl. silnice 3 23218
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 8451
Celkem KN 466 3995252
Par. DKM 466 3995252
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 6
č.p. rod.dům 17
č.p. rod.rekr 2
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 2
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 35
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 91
LV 101
spoluvlastník 145

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 18.12.1995 Od -ověř TO. Nové mapování dokončením ZMVM Druzcov.
S-SK GS 1:2880 1843 18.12.1995 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Liberec.

vypočteno: 18.05.2022 21:45

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.