k.ú.: 713155 - Třemešek - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 540544 - Oskava NUTS5 CZ0715540544
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7111 - Šumperk
Pověřený obecní úřad 71112 - Šumperk

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 97 788443
zahrada 143 114582
travní p. 393 2677654
lesní poz 482 10749744
vodní pl. nádrž umělá 1 1823
vodní pl. tok přirozený 17 13675
zast. pl. zbořeniště 21 3747
zast. pl. 153 41490
ostat.pl. jiná plocha 32 28337
ostat.pl. manipulační pl. 4 20446
ostat.pl. neplodná půda 306 193340
ostat.pl. ostat.komunikace 217 242250
ostat.pl. pohřeb. 1 906
ostat.pl. silnice 1 70267
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 31504
Celkem KN 1876 14978208
Par. KMD 1876 14978208
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 2
č.p. rod.dům 61
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 30
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 47
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če zem.stav 7
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 153
LV 148
spoluvlastník 217

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.04.2014
S-SK ŠS 1:2880 1834 22.04.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 16.05.2022 12:55

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.