k.ú.: 713180 - Oslavany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 583588 - Oslavany NUTS5 CZ0643583588
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6208 - Ivančice
Pověřený obecní úřad 62081 - Ivančice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 3032 5674132
zahrada 1138 415536
ovoc. sad 41 207680
travní p. mez, stráň 4 1373
travní p. 597 607635
lesní poz 435 6720983
vodní pl. nádrž umělá 4 545
vodní pl. rybník 8 24512
vodní pl. tok přirozený 267 326875
vodní pl. zamokřená pl. 3 11197
zast. pl. společný dvůr 28 12797
zast. pl. zbořeniště 17 1627
zast. pl. 1790 379689
ostat.pl. dráha 7 16257
ostat.pl. jiná plocha 605 163785
ostat.pl. manipulační pl. 527 661984
ostat.pl. neplodná půda 1148 423351
ostat.pl. ostat.komunikace 1053 278371
ostat.pl. pohřeb. 2 10133
ostat.pl. silnice 468 154010
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 30 42681
ostat.pl. zeleň 81 80269
Celkem KN 11285 16215422
Par. DKM 11282 16214791
Par. KMD 3 631
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 917
č.p. byt.dům 40
č.p. doprava 1
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obchod 3
č.p. obč.vyb 17
č.p. obč.vyb. 5
č.p. prům.obj 7
č.p. rod.dům 127
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 1
č.e. doprava 1
č.e. garáž 220
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
č.e. tech.vyb 2
bez čp/če bydlení 8
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 168
bez čp/če jiná st. 45
bez čp/če obč.vyb 18
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 49
bez čp/če tech.vyb 11
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 8
bez čp/če zem.stav 71
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 3
vod.dílo jez 2
Celkem BUD 1743
byt.z. byt 365
byt.z. garáž 20
byt.z. j.nebyt 5
byt.z. rozest. 2
obč.z. byt 109
obč.z. garáž 1
obč.z. j.nebyt 5
obč.z. rozest. 3
Celkem JED 510
LV 2303
spoluvlastník 3512

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 07.01.2015
DKM 1:1000 07.01.2015
ZMVM 1:2000 01.01.1991 07.01.2015
THM-G 1:2000 01.01.1969 07.01.2015 1:1000,1:2000
S-SK ŠS 1:2880 1825 31.12.1968


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 18.05.2022 01:32

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.