k.ú.: 713198 - Oslavice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Velké Meziříčí email: kp.velmezirici@cuzk.cz
Třebíčská 70/1540, 59401 Velké Meziříčí telefon: 566502811 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596337 - Oslavice NUTS5 CZ0635596337
Pracoviště 746 - Velké Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 6114 - Velké Meziříčí
Pověřený obecní úřad 61142 - Velké Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 703 2472313
zahrada 296 197036
travní p. 432 853910
lesní poz les s budovou 4 133
lesní poz 350 2225681
vodní pl. nádrž umělá 8 8743
vodní pl. rybník 2 5615
vodní pl. tok přirozený 44 27592
zast. pl. zbořeniště 2 2801
zast. pl. 344 110333
ostat.pl. dráha 5 78643
ostat.pl. jiná plocha 73 64300
ostat.pl. manipulační pl. 76 56263
ostat.pl. neplodná půda 86 70741
ostat.pl. ostat.komunikace 193 104384
ostat.pl. silnice 42 86653
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 10006
ostat.pl. zeleň 2 206
Celkem KN 2664 6375353
Par. KMD 2664 6375353
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 226
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 7
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 48
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 16
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 343
byt.z. byt 1
byt.z. j.nebyt 2
Celkem JED 3
LV 413
spoluvlastník 526

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.10.2014
S-SK ŠS 1:2880 1835 10.10.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Velké Meziříčí.

vypočteno: 23.05.2022 09:35

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.