k.ú.: 713228 - Oslov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Písek email: kp.pisek@cuzk.cz
Nádražní 1988, 39701 Písek telefon: 382206811 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3305 - Písek NUTS4 CZ0314
Obec 549703 - Oslov NUTS5 CZ0314549703
Pracoviště 305 - Písek

Obec s rozšířenou působností 3108 - Písek
Pověřený obecní úřad 31083 - Písek

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 272 4639878
zahrada 120 74729
ovoc. sad 2 4804
travní p. 136 971448
lesní poz 94 7274611
vodní pl. nádrž přírodní 3 2189
vodní pl. nádrž umělá 2 974161
vodní pl. rybník 5 107667
vodní pl. tok přirozený 5 627233
vodní pl. tok umělý 5 12768
zast. pl. společný dvůr 4 962
zast. pl. zbořeniště 2 222
zast. pl. 278 99371
ostat.pl. dráha 2 60877
ostat.pl. jiná plocha 45 16150
ostat.pl. manipulační pl. 22 35694
ostat.pl. neplodná půda 77 152172
ostat.pl. ostat.komunikace 96 233013
ostat.pl. pohřeb. 3 3139
ostat.pl. silnice 6 54787
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 29569
ostat.pl. zeleň 1 964
Celkem KN 1188 15376408
Par. DKM 835 15136414
Par. KMD 353 239994
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 90
č.p. byt.dům 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 30
č.p. rod.rekr 2
č.p. výroba 1
č.e. obč.vyb 1
č.e. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 91
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 11
rozestav. 1
Celkem BUD 264
obč.z. byt 7
obč.z. garáž 6
Celkem JED 13
LV 284
spoluvlastník 353

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 24.01.2018
KMD 1:1000 30.09.2014
S-SK GS 1:2880 1830 24.01.2018


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Písek.

vypočteno: 25.05.2022 11:09

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.