k.ú.: 713350 - Osová Bítýška - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Velké Meziříčí email: kp.velmezirici@cuzk.cz
Třebíčská 70/1540, 59401 Velké Meziříčí telefon: 566502811 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596345 - Osová Bítýška NUTS5 CZ0635596345
Pracoviště 746 - Velké Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 6114 - Velké Meziříčí
Pověřený obecní úřad 61141 - Velká Bíteš

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 624 4470851
zahrada skleník-pařeniš. 1 116
zahrada 416 248389
ovoc. sad 3 5263
travní p. 275 428710
lesní poz 56 520566
vodní pl. nádrž umělá 1 729
vodní pl. rybník 4 72874
vodní pl. tok přirozený 3 2879
vodní pl. tok umělý 1 5684
zast. pl. zbořeniště 1 351
zast. pl. 497 154752
ostat.pl. dráha 3 104581
ostat.pl. jiná plocha 177 185951
ostat.pl. manipulační pl. 74 65068
ostat.pl. neplodná půda 5 2691
ostat.pl. ostat.komunikace 124 254355
ostat.pl. pohřeb. 1 5471
ostat.pl. silnice 104 109170
ostat.pl. skládka 6 21245
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 17946
ostat.pl. zeleň 25 59736
Celkem KN 2410 6737378
Par. DKM 2410 6737378
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 7
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 12
č.p. rod.dům 264
č.p. rod.rekr 4
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 13
č.e. rod.rekr 39
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 79
bez čp/če obč.vyb. 7
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 16
rozestav. 2
Celkem BUD 469
byt.z. byt 26
Celkem JED 26
LV 563
spoluvlastník 765

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 04.09.2020
DKM-KPÚ 1:1000 25.10.2012
S-SK ŠS 1:2880 1835 04.09.2020


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Velké Meziříčí.

vypočteno: 16.05.2022 14:27

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.