k.ú.: 715174 - Poruba - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ostrava email: kp.ostrava@cuzk.cz
Vítkovická 2/3056, 70200 Ostrava telefon: 596944111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3807 - Ostrava-město NUTS4 CZ0806
Obec 554821 - Ostrava NUTS5 CZ0806554821
Pracoviště 807 - Ostrava

Obec s rozšířenou působností 8119 - Ostrava
Pověřený obecní úřad 81191 - Ostrava

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 1 289
orná půda 393 3170330
zahrada skleník-pařeniš. 8 2111
zahrada 787 556874
travní p. mez, stráň 1 2825
travní p. 193 305699
lesní poz ostat.komunikace 2 2627
lesní poz 111 1004798
vodní pl. nádrž přírodní 1 45553
vodní pl. nádrž umělá 11 41171
vodní pl. tok přirozený 38 71476
vodní pl. tok umělý 4 6788
vodní pl. zamokřená pl. 8 16653
zast. pl. společný dvůr 8 5813
zast. pl. 2422 897578
ostat.pl. dráha 10 48011
ostat.pl. jiná plocha 556 521815
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 3 6739
ostat.pl. manipulační pl. 55 51254
ostat.pl. neplodná půda 13 8524
ostat.pl. ost.dopravní pl. 33 6038
ostat.pl. ostat.komunikace 717 1353126
ostat.pl. silnice 120 316051
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 40 216540
ostat.pl. zeleň 439 1368972
Celkem KN 5974 10027655
Par. DKM 5974 10027655
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 12
č.p. byt.dům 763
č.p. doprava 4
č.p. garáž 2
č.p. jiná st. 37
č.p. obchod 9
č.p. obč.vyb. 121
č.p. rod.dům 544
č.p. shromaž. 1
č.p. tech.vyb 10
č.p. víceúčel 4
č.p. výroba 15
č.p. zem.stav 2
č.e. garáž 6
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če garáž 574
bez čp/če jiná st. 93
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 60
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če shromaž. 1
bez čp/če tech.vyb 43
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 27
rozestav. 2
vod.dílo hráz př. 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 2345
byt.z. byt 4876
byt.z. dílna 12
byt.z. garáž 80
byt.z. j.nebyt 113
obč.z. byt 468
obč.z. garáž 9
obč.z. j.nebyt 30
Celkem JED 5588
LV 6299
spoluvlastník 12081

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.10.2008
THM-V 1:1000 31.12.1974 01.10.2008
S-SK ŠS 1:2880 1836 31.12.1974 repr. otisk mapy z r. 1923


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ostrava.

vypočteno: 19.05.2022 13:14

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.