k.ú.: 715964 - Lhota u Tachova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tachov email: kp.tachov@cuzk.cz
Zámecká 1551, 34711 Tachov telefon: 374616661 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3410 - Tachov NUTS4 CZ0327
Obec 560758 - Bor NUTS5 CZ0327560758
Pracoviště 410 - Tachov

Obec s rozšířenou působností 3215 - Tachov
Pověřený obecní úřad 32151 - Bor

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 1 64
orná půda 17 833597
zahrada 18 8493
travní p. mez, stráň 7 16604
travní p. 84 1733390
lesní poz 60 2530696
vodní pl. nádrž umělá 4 10081
vodní pl. rybník 3 264713
vodní pl. tok přirozený 6 8016
vodní pl. tok umělý 17 14816
vodní pl. zamokřená pl. 2 2962
zast. pl. zbořeniště 3 997
zast. pl. 17 10785
ostat.pl. jiná plocha 46 133331
ostat.pl. manipulační pl. 6 4443
ostat.pl. neplodná půda 8 6273
ostat.pl. ostat.komunikace 36 43214
ostat.pl. silnice 13 83606
ostat.pl. zeleň 6 7127
Celkem KN 354 5713208
Par. KMD 354 5713208
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 6
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 15
LV 37
spoluvlastník 49

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.07.2013
S-SK GS 1:2880 1838 24.07.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tachov.

vypočteno: 29.05.2022 04:12

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.