k.ú.: 716031 - Krsov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-sever email: kp.psever@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3407 - Plzeň-sever NUTS4 CZ0325
Obec 559326 - Ostrov u Bezdružic NUTS5 CZ0325559326
Pracoviště 407 - Plzeň-sever

Obec s rozšířenou působností 3208 - Nýřany
Pověřený obecní úřad 32084 - Všeruby

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 137 1588393
zahrada 44 32020
travní p. 78 377860
lesní poz 295 1867036
vodní pl. nádrž umělá 2 1633
vodní pl. tok přirozený 17 9577
zast. pl. zbořeniště 2 1313
zast. pl. 46 25842
ostat.pl. jiná plocha 20 19045
ostat.pl. manipulační pl. 9 10705
ostat.pl. neplodná půda 13 8276
ostat.pl. ostat.komunikace 54 56707
ostat.pl. silnice 2 17797
Celkem KN 719 4016204
Par. KMD 719 4016204
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 25
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 46
LV 50
spoluvlastník 66

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.11.2017
KM-D 1:2000 01.12.1999 23.11.2017
S-SK GS 1:2880 1839 30.11.1999


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-sever.

vypočteno: 29.05.2022 03:22

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.