k.ú.: 716049 - Ostrov u Bezdružic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-sever email: kp.psever@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3407 - Plzeň-sever NUTS4 CZ0325
Obec 559326 - Ostrov u Bezdružic NUTS5 CZ0325559326
Pracoviště 407 - Plzeň-sever

Obec s rozšířenou působností 3208 - Nýřany
Pověřený obecní úřad 32084 - Všeruby

Statistické údaje (stav ke dni: 29.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 122 1783712
zahrada 52 38629
travní p. 83 324974
lesní poz 98 2477686
vodní pl. nádrž umělá 1 329
vodní pl. tok přirozený 21 33906
vodní pl. tok umělý 7 7935
vodní pl. zamokřená pl. 2 3282
zast. pl. zbořeniště 1 571
zast. pl. 53 26407
ostat.pl. jiná plocha 27 7260
ostat.pl. manipulační pl. 19 18093
ostat.pl. neplodná půda 25 23340
ostat.pl. ostat.komunikace 46 28637
ostat.pl. silnice 4 45628
Celkem KN 561 4820389
Par. KMD 561 4820389
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 26
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 13
Celkem BUD 53
LV 56
spoluvlastník 91

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.10.2017
KM-D 1:2000 10.07.2000 10.10.2017
S-SK GS 1:2880 1839 09.07.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-sever.

vypočteno: 29.05.2022 05:18

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.