k.ú.: 716189 - Chylice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherské Hradiště email: kp.uhhradiste@cuzk.cz
Svatováclavská 568, 68611 Uherské Hradiště telefon: 572523101 fax:572523104

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592463 - Ostrožská Nová Ves NUTS5 CZ0722592463
Pracoviště 711 - Uherské Hradiště

Obec s rozšířenou působností 7207 - Uherské Hradiště
Pověřený obecní úřad 72073 - Uherský Ostroh

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1102 2075257
zahrada 471 237858
ovoc. sad 2 897
travní p. 283 669667
lesní poz 107 1279103
vodní pl. nádrž umělá 20 83369
vodní pl. rybník 235 1099783
vodní pl. tok přirozený 59 39933
vodní pl. tok umělý 10 3475
vodní pl. zamokřená pl. 25 7215
zast. pl. společný dvůr 6 581
zast. pl. zbořeniště 13 2854
zast. pl. 400 121922
ostat.pl. dráha 3 40242
ostat.pl. jiná plocha 220 249022
ostat.pl. manipulační pl. 18 13115
ostat.pl. neplodná půda 41 10355
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 4975
ostat.pl. ostat.komunikace 419 83438
ostat.pl. silnice 40 68654
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 7265
ostat.pl. zeleň 2 339
Celkem KN 3478 6099319
Par. DKM 3478 6099319
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 296
č.p. tech.vyb 2
č.e. garáž 3
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 16
Celkem BUD 360
LV 791
spoluvlastník 1951

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 26.08.2002 KÚ Brno
ZMVM 1:2000 01.01.1988 26.08.2002 KGKS Brno
S-SK ŠS 1:2880 1827 01.01.1988


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherské Hradiště.

vypočteno: 18.05.2022 08:26

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.