k.ú.: 716359 - Osvětimany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherské Hradiště email: kp.uhhradiste@cuzk.cz
Svatováclavská 568, 68611 Uherské Hradiště telefon: 572523101 fax:572523104

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592471 - Osvětimany NUTS5 CZ0722592471
Pracoviště 711 - Uherské Hradiště

Obec s rozšířenou působností 7207 - Uherské Hradiště
Pověřený obecní úřad 72072 - Uherské Hradiště

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1910 3605914
vinice 285 544843
zahrada 381 264950
ovoc. sad 80 237414
travní p. mez, stráň 42 11892
travní p. 1270 2589408
lesní poz les s budovou 3 108
lesní poz 123 10615310
vodní pl. nádrž umělá 43 99342
vodní pl. tok přirozený 178 91062
vodní pl. tok umělý 7 1686
vodní pl. zamokřená pl. 21 9828
zast. pl. zbořeniště 12 6349
zast. pl. 741 187203
ostat.pl. jiná plocha 1305 567634
ostat.pl. manipulační pl. 37 55521
ostat.pl. neplodná půda 239 148998
ostat.pl. ostat.komunikace 736 265453
ostat.pl. pohřeb. 1 4381
ostat.pl. silnice 101 63092
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 15737
ostat.pl. zeleň 2 5796
Celkem KN 7523 19391921
Par. KMD 7523 19391921
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 213
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 11
č.p. rod.dům 139
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 1
č.e. garáž 2
č.e. jiná st. 14
č.e. obč.vyb. 2
č.e. rod.rekr 177
č.e. ubyt.zař 1
č.e. víceúčel 2
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 19
bez čp/če garáž 18
bez čp/če jiná st. 27
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 8
bez čp/če zem.stav 46
bez čp/če zem.used 11
rozestav. 3
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 714
byt.z. byt 9
byt.z. j.nebyt 1
byt.z. rozest. 1
Celkem JED 11
LV 1152
spoluvlastník 2181

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 23.06.2015 1:1000 23.06.2015 *)
S-SK ŠS 1:2880 1827 23.06.2015


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherské Hradiště.

vypočteno: 16.05.2022 08:12

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.