k.ú.: 716529 - Geršov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Velké Meziříčí email: kp.velmezirici@cuzk.cz
Třebíčská 70/1540, 59401 Velké Meziříčí telefon: 566502811 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596370 - Otín NUTS5 CZ0635596370
Pracoviště 746 - Velké Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 6114 - Velké Meziříčí
Pověřený obecní úřad 61142 - Velké Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 103 406251
zahrada 38 27715
travní p. 103 398386
lesní poz 23 110461
vodní pl. tok přirozený 2 96
zast. pl. 29 15514
ostat.pl. jiná plocha 4 276
ostat.pl. manipulační pl. 4 6084
ostat.pl. neplodná půda 10 3415
ostat.pl. ostat.komunikace 36 14868
ostat.pl. silnice 1 5506
Celkem KN 353 988572
Par. KMD 353 988572
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 13
č.p. zem.used 3
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 28
LV 46
spoluvlastník 208

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.11.2014
S-SK ŠS 1:2880 1824 25.11.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Velké Meziříčí.

vypočteno: 22.05.2022 06:10

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.