k.ú.: 716545 - Pohořílky u Otína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Velké Meziříčí email: kp.velmezirici@cuzk.cz
Třebíčská 70/1540, 59401 Velké Meziříčí telefon: 566502811 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596370 - Otín NUTS5 CZ0635596370
Pracoviště 746 - Velké Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 6114 - Velké Meziříčí
Pověřený obecní úřad 61142 - Velké Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 88 843710
zahrada 43 51238
travní p. 84 265610
lesní poz 20 724540
vodní pl. nádrž umělá 3 1499
vodní pl. rybník 1 11012
vodní pl. tok přirozený 15 5235
vodní pl. tok umělý 4 1453
vodní pl. zamokřená pl. 1 294
zast. pl. zbořeniště 2 242
zast. pl. 64 24451
ostat.pl. jiná plocha 29 21514
ostat.pl. manipulační pl. 7 9058
ostat.pl. mez, stráň 15 4403
ostat.pl. neplodná půda 3 1023
ostat.pl. ostat.komunikace 40 26515
ostat.pl. silnice 2 31862
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 510
Celkem KN 422 2024169
Par. KMD 422 2024169
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 28
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 5
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če zem.stav 5
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 63
LV 88
spoluvlastník 135

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.03.2015
S-SK ŠS 1:2880 1835 27.03.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Velké Meziříčí.

vypočteno: 17.05.2022 00:05

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.