k.ú.: 716626 - Otradov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 554952 - Otradov NUTS5 CZ0531554952
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5302 - Hlinsko
Pověřený obecní úřad 53021 - Hlinsko

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 712 2753773
zahrada 205 115417
travní p. 558 1253433
lesní poz les s budovou 2 106
lesní poz 275 872580
vodní pl. nádrž umělá 3 2221
vodní pl. tok přirozený 26 45370
vodní pl. tok umělý 26 5984
vodní pl. zamokřená pl. 1 406
zast. pl. společný dvůr 3 36
zast. pl. zbořeniště 3 360
zast. pl. 179 53022
ostat.pl. dráha 6 21874
ostat.pl. jiná plocha 100 94798
ostat.pl. manipulační pl. 30 27703
ostat.pl. neplodná půda 195 87894
ostat.pl. ostat.komunikace 200 168491
ostat.pl. pohřeb. 2 1097
ostat.pl. silnice 1 18945
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 19091
Celkem KN 2532 5542601
Par. KMD 2532 5542601
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 113
č.p. rod.rekr 3
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 14
Celkem BUD 173
LV 265
spoluvlastník 417

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.11.2012
S-SK GS 1:2880 1839 20.11.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 24.05.2022 18:10

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.