k.ú.: 716669 - Otročín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 555444 - Otročín NUTS5 CZ0412555444
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4103 - Karlovy Vary
Pověřený obecní úřad 41033 - Toužim

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 195 4898433
zahrada 42 29184
travní p. 541 3873741
lesní poz les(ne hospodář) 8 7241
lesní poz 133 3748449
vodní pl. nádrž umělá 14 26281
vodní pl. rybník 10 53259
vodní pl. tok přirozený 50 6777
vodní pl. tok umělý 142 63645
vodní pl. zamokřená pl. 6 2663
zast. pl. zbořeniště 7 2840
zast. pl. 206 89750
ostat.pl. dráha 9 86663
ostat.pl. jiná plocha 90 66229
ostat.pl. manipulační pl. 56 90157
ostat.pl. neplodná půda 167 122111
ostat.pl. ostat.komunikace 105 145189
ostat.pl. pohřeb. 2 6088
ostat.pl. silnice 13 84882
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 11290
ostat.pl. zeleň 66 5575
Celkem KN 1867 13420447
Par. KMD 1867 13420447
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 87
č.p. byt.dům 1
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 12
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 25
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 40
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 7
Celkem BUD 203
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 193
spoluvlastník 284

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.06.2016
S-SK GS 1:2880 1839 30.06.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 23.05.2022 11:07

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.