k.ú.: 716685 - Tisová u Otročína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 555444 - Otročín NUTS5 CZ0412555444
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4103 - Karlovy Vary
Pověřený obecní úřad 41033 - Toužim

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 8 35169
zahrada 10 9646
travní p. 105 2370661
lesní poz les(ne hospodář) 21 45501
lesní poz 59 2274176
vodní pl. nádrž umělá 4 1956
vodní pl. tok přirozený 10 45045
vodní pl. tok umělý 1 308
vodní pl. zamokřená pl. 3 3197
zast. pl. zbořeniště 2 2801
zast. pl. 24 15488
ostat.pl. dráha 6 6326
ostat.pl. jiná plocha 30 32289
ostat.pl. manipulační pl. 21 35405
ostat.pl. neplodná půda 75 78721
ostat.pl. ostat.komunikace 32 39257
ostat.pl. silnice 6 69661
ostat.pl. zeleň 16 3217
Celkem KN 433 5068824
Par. KMD 433 5068824
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 5
č.p. rod.dům 4
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če garáž 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 23
LV 43
spoluvlastník 54

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.06.2016
S-SK GS 1:2880 1841 30.06.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 23.05.2022 21:55

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.