k.ú.: 717304 - Pačejov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556912 - Pačejov NUTS5 CZ0322556912
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3203 - Horažďovice
Pověřený obecní úřad 32031 - Horažďovice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 406 2582248
zahrada 270 225093
ovoc. sad 12 41235
travní p. 240 846979
lesní poz 185 1931786
vodní pl. nádrž přírodní 1 127
vodní pl. nádrž umělá 9 3951
vodní pl. rybník 22 249834
vodní pl. tok umělý 37 13865
vodní pl. zamokřená pl. 5 5797
zast. pl. společný dvůr 2 398
zast. pl. 333 112563
ostat.pl. dráha 17 74697
ostat.pl. jiná plocha 132 123859
ostat.pl. manipulační pl. 37 54195
ostat.pl. neplodná půda 311 212427
ostat.pl. ostat.komunikace 163 78161
ostat.pl. pohřeb. 7 2952
ostat.pl. silnice 67 78935
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 13 32336
Celkem KN 2269 6671438
PK 431 2109171
Celkem ZE 431 2109171
Par. DKM 1860 2477553
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 89
č.p. byt.dům 8
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 92
č.p. rod.rekr 4
č.p. tech.vyb 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 35
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 46
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 321
byt.z. byt 29
byt.z. garáž 24
byt.z. rozest. 1
obč.z. byt 13
obč.z. j.nebyt 1
obč.z. sk.neb 1
Celkem JED 69
LV 433
spoluvlastník 664

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 11.11.2009
THM-V 1:2000 01.04.1961 11.11.2009
S-SK GS 1:2880 1837


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2023.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 16.05.2022 06:50

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.