k.ú.: 717487 - Pálovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Moravské Budějovice email: kp.morbudejovice@cuzk.cz
náměstí ČSA 43, 67602 Moravské Budějovice telefon: 568408041 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 550469 - Pálovice NUTS5 CZ0634550469
Pracoviště 741 - Moravské Budějovice

Obec s rozšířenou působností 6106 - Moravské Budějovice
Pověřený obecní úřad 61061 - Jemnice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 176 4717504
zahrada 78 74128
travní p. 34 193667
lesní poz les(ne hospodář) 7 98171
lesní poz 41 293880
vodní pl. nádrž umělá 3 41725
vodní pl. rybník 2 21023
vodní pl. tok přirozený 2 2704
vodní pl. tok umělý 8 15012
vodní pl. zamokřená pl. 1 14266
zast. pl. 110 72898
ostat.pl. jiná plocha 34 22104
ostat.pl. manipulační pl. 32 26724
ostat.pl. neplodná půda 3 591
ostat.pl. ostat.komunikace 66 168202
ostat.pl. silnice 9 83933
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 3114
ostat.pl. zeleň 25 72143
Celkem KN 634 5921789
Par. DKM 353 5530951
Par. KMD 281 390838
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 49
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 10
č.p. výroba 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 32
vod.dílo hráz ohr 3
Celkem BUD 107
LV 153
spoluvlastník 207

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.03.2017
DKM-KPÚ 04.03.2008 1:1000 04.03.2008 *) extravilán
S-SK ŠS 1:2880 1824 30.03.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Moravské Budějovice.

vypočteno: 21.05.2022 21:44

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.