k.ú.: 717533 - Pamětník - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570109 - Chlumec nad Cidlinou NUTS5 CZ0521570109
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52052 - Chlumec nad Cidlinou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 85 417253
zahrada 87 66355
travní p. mez, stráň 1 153
travní p. 219 787621
lesní poz 17 149324
vodní pl. nádrž přírodní 18 85654
vodní pl. tok přirozený 15 37344
vodní pl. tok umělý 25 4497
vodní pl. zamokřená pl. 19 77226
zast. pl. 96 38372
ostat.pl. jiná plocha 13 7453
ostat.pl. neplodná půda 8 50429
ostat.pl. ostat.komunikace 40 51482
ostat.pl. silnice 3 13877
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 43245
ostat.pl. zeleň 38 115497
Celkem KN 687 1945782
Par. KMD 687 1945782
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 54
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 13
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če rod.rekr 5
bez čp/če tech.vyb 1
Celkem BUD 92
LV 187
spoluvlastník 575

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.08.2012
S-SK GS 1:2880 1824 06.08.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 23.05.2022 21:51

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.