k.ú.: 717843 - Studánka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 555134 - Pardubice NUTS5 CZ0532555134
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5309 - Pardubice
Pověřený obecní úřad 53092 - Pardubice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 112 60247
zahrada 665 225412
travní p. 11 3411
lesní poz 60 1271187
vodní pl. tok umělý 6 219
zast. pl. společný dvůr 3 128
zast. pl. zbořeniště 2 575
zast. pl. 1149 309686
ostat.pl. dráha 4 32673
ostat.pl. jiná plocha 369 174113
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 2974
ostat.pl. manipulační pl. 8 18923
ostat.pl. neplodná půda 5 1112
ostat.pl. ostat.komunikace 243 185465
ostat.pl. silnice 22 65075
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1395
ostat.pl. zeleň 138 336763
Celkem KN 2799 2689358
Par. DKM 2799 2689358
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 625
č.p. byt.dům 48
č.p. jiná st. 7
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 31
č.p. obč.vyb. 6
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 181
č.p. tech.vyb 4
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 125
bez čp/če jiná st. 41
bez čp/če obč.vyb 23
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če prům.obj 3
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 16
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 1
Celkem BUD 1128
byt.z. byt 3728
byt.z. garáž 185
byt.z. j.nebyt 11
obč.z. byt 6
Celkem JED 3930
LV 4644
spoluvlastník 9215

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 31.12.2001
Ins. A 1:1000 31.12.1965 31.12.2001
S-SK GS 1:2880 1839 31.12.1965


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 25.05.2022 13:12

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.