k.ú.: 718238 - Pastviny u Klášterce nad Orlicí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580759 - Pastviny NUTS5 CZ0534580759
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5315 - Žamberk
Pověřený obecní úřad 53153 - Žamberk

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 151 2270290
zahrada 152 158007
ovoc. sad 9 24535
travní p. 1016 2132172
lesní poz les s budovou 8 230
lesní poz les(ne hospodář) 1 57
lesní poz 342 2560319
vodní pl. nádrž umělá 46 575475
vodní pl. tok přirozený 6 23872
vodní pl. tok umělý 2 3786
zast. pl. společný dvůr 4 174
zast. pl. zbořeniště 8 1142
zast. pl. 709 87392
ostat.pl. jiná plocha 322 185421
ostat.pl. manipulační pl. 4 15628
ostat.pl. neplodná půda 1 1030
ostat.pl. ostat.komunikace 106 153493
ostat.pl. pohřeb. 1 1935
ostat.pl. silnice 11 80577
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 23362
ostat.pl. zeleň 55 67587
Celkem KN 2961 8366484
Par. DKM 2961 8366484
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 60
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 5
č.p. rod.dům 88
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 17
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 373
bez čp/če bydlení 13
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 44
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 21
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če ubyt.zař 16
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 1
Celkem BUD 677
obč.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 743
spoluvlastník 1019

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.05.2008
DKM-KPÚ 22.05.2003 1:1000 22.07.2003 *)
S-SK GS 1:2880 1840 22.07.2003
S-SK GS 1:2880 1840 15.05.2008


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 19.05.2022 20:31

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.