k.ú.: 718289 - Radonice nad Ohří - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Louny email: kp.louny@cuzk.cz
Pod Nemocnicí 2504, 44017 Louny telefon: 415627621 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 566551 - Peruc NUTS5 CZ0424566551
Pracoviště 507 - Louny

Obec s rozšířenou působností 4207 - Louny
Pověřený obecní úřad 42071 - Louny

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 663 2982156
zahrada 85 32835
ovoc. sad 1 3285
travní p. 255 486076
lesní poz 15 159866
vodní pl. tok přirozený 116 123792
vodní pl. tok umělý 1 101
vodní pl. zamokřená pl. 2 1948
zast. pl. společný dvůr 7 905
zast. pl. zbořeniště 1 95
zast. pl. 143 60549
ostat.pl. dráha 3 9190
ostat.pl. jiná plocha 15 14929
ostat.pl. manipulační pl. 20 10079
ostat.pl. neplodná půda 166 69211
ostat.pl. ostat.komunikace 52 55124
ostat.pl. pohřeb. 1 1474
ostat.pl. silnice 13 34966
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 8399
ostat.pl. zeleň 2 238
Celkem KN 1564 4055218
Par. DKM 1 2555
Par. KMD 1563 4052663
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 115
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 142
LV 206
spoluvlastník 287

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.11.2012
S-SK GS 1:2880 1841 29.11.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Louny.

vypočteno: 17.05.2022 10:07

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.