k.ú.: 718696 - Pecka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 573299 - Pecka NUTS5 CZ0522573299
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5210 - Nová Paka
Pověřený obecní úřad 52101 - Nová Paka

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 64 402130
zahrada 394 253725
ovoc. sad 10 32097
travní p. mez, stráň 5 3096
travní p. 492 1475749
lesní poz les s budovou 2 137
lesní poz 128 3243532
vodní pl. nádrž přírodní 1 359
vodní pl. nádrž umělá 3 16049
vodní pl. tok přirozený 11 16361
vodní pl. zamokřená pl. 2 124
zast. pl. 531 107586
ostat.pl. jiná plocha 103 56820
ostat.pl. manipulační pl. 11 14050
ostat.pl. neplodná půda 97 47488
ostat.pl. ostat.komunikace 172 127974
ostat.pl. pohřeb. 1 4366
ostat.pl. silnice 47 77451
ostat.pl. skládka 2 4073
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 19 88238
ostat.pl. zeleň 34 70941
Celkem KN 2129 6042346
Par. DKM 1491 1589633
Par. KMD 634 4451619
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 197
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 14
č.p. obč.vyb. 4
č.p. prům.obj 3
č.p. rod.dům 90
č.p. rod.rekr 3
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 5
č.e. garáž 2
č.e. jiná st. 1
č.e. obč.vyb 1
č.e. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 63
č.e. ubyt.zař 22
bez čp/če bydlení 15
bez čp/če garáž 36
bez čp/če jiná st. 28
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 1
Celkem BUD 516
byt.z. byt 13
byt.z. j.nebyt 4
obč.z. byt 2
Celkem JED 19
LV 567
spoluvlastník 813

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.10.2019 nové mapování
KMD 1:1000 31.10.2017
S-SK GS 1:2880 1842 01.10.2019


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 20.05.2022 04:08

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.