k.ú.: 718726 - Peč - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 507717 - Peč NUTS5 CZ0313507717
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3104 - Dačice
Pověřený obecní úřad 31041 - Dačice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 334 4817083
zahrada 156 115620
travní p. 151 344904
lesní poz ostat.komunikace 1 1123
lesní poz 151 680093
vodní pl. nádrž umělá 3 3647
vodní pl. rybník 3 20458
vodní pl. tok přirozený 63 20532
vodní pl. tok umělý 12 4188
vodní pl. zamokřená pl. 2 1140
zast. pl. společný dvůr 2 46
zast. pl. 188 61115
ostat.pl. dráha 3 21367
ostat.pl. jiná plocha 42 16856
ostat.pl. manipulační pl. 7 50668
ostat.pl. neplodná půda 47 57800
ostat.pl. ostat.komunikace 44 97766
ostat.pl. silnice 8 48753
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 14763
ostat.pl. zeleň 30 28146
Celkem KN 1250 6406068
Par. DKM 1152 6118124
Par. KMD 98 287944
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 103
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 32
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 23
rozestav. 2
Celkem BUD 184
LV 174
spoluvlastník 233

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 16.12.2020 mapování intravilánu
KMD 1:1000 24.09.2012
DKM-KPÚ 17.02.2010 1:1000 03.03.2010 *) JPÚ na upřesnění přídělů
S-SK ŠS 1:2880 1829 24.09.2012


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 23.05.2022 17:52

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.