k.ú.: 718726 - Peč - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 507717 - Peč NUTS5 CZ0313507717
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3104 - Dačice
Pověřený obecní úřad 31041 - Dačice

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2024)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 347 4811950
zahrada 157 120198
travní p. 157 341885
lesní poz ostat.komunikace 1 1123
lesní poz 154 680076
vodní pl. nádrž umělá 3 3647
vodní pl. rybník 8 22963
vodní pl. tok přirozený 62 20469
vodní pl. tok umělý 14 4188
vodní pl. zamokřená pl. 2 410
zast. pl. společný dvůr 2 46
zast. pl. 194 63279
ostat.pl. dráha 3 21367
ostat.pl. jiná plocha 44 16811
ostat.pl. manipulační pl. 7 50668
ostat.pl. neplodná půda 59 57800
ostat.pl. ostat.komunikace 50 97765
ostat.pl. silnice 8 48753
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 14763
ostat.pl. zeleň 30 27908
Celkem KN 1305 6406069
Par. DKM 1207 6118125
Par. KMD 98 287944
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 104
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 32
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 23
rozestav. 1
vod.dílo hráz př. 2
Celkem BUD 186
LV 179
spoluvlastník 241

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 16.12.2020 mapování intravilánu
KMD 1:1000 24.09.2012
DKM-KPÚ 17.02.2010 1:1000 03.03.2010 *) JPÚ na upřesnění přídělů
S-SK ŠS 1:2880 1829 24.09.2012


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 19.07.2024 02:41

Aktuality

12.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Administrace UNIX.

11.07.2024
Od 1. 8. 2024 budou v aplikaci Nahlížení do KN vybrané údaje u výstupu Informace o řízení dostupné pouze přihlášeným uživatelům. Přihlášení bude nezbytné pro zobrazení následujících údajů: katastrální území, ve kterém se nachází nemovitosti, kterých se řízení týká; seznam účastníků řízení; předměty řízení; seznam nemovitostí, ke kterým byl v rámci řízení zapsán cenový údaj. Uvedené údaje bude možno zobrazit také prostřednictvím QR kódu, který je uveden v návrhu na vklad vyhotoveném pomocí aplikace Návrh na vklad. Základní informace o řízení a provedené operace budou nadále dostupné i nepřihlášeným uživatelům a nebudou vyžadovat zadání CAPTCHA kódu.


09.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Katastrálního pracoviště Hustopeče.