k.ú.: 719111 - Jistebsko - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jablonec nad Nisou email: kp.jablonec@cuzk.cz
Podzimní 26/3697, 46621 Jablonec nad Nisou telefon: 483356030 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3504 - Jablonec nad Nisou NUTS4 CZ0512
Obec 563749 - Pěnčín NUTS5 CZ0512563749
Pracoviště 504 - Jablonec nad Nisou

Obec s rozšířenou působností 5110 - Železný Brod
Pověřený obecní úřad 51101 - Železný Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 47 281803
zahrada 149 158054
travní p. 467 1134583
lesní poz 33 652671
vodní pl. nádrž umělá 1 1920
vodní pl. tok umělý 7 2862
zast. pl. společný dvůr 1 166
zast. pl. zbořeniště 13 2148
zast. pl. 391 79560
ostat.pl. jiná plocha 23 6095
ostat.pl. manipulační pl. 23 30089
ostat.pl. neplodná půda 16 9975
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 170
ostat.pl. ostat.komunikace 97 70957
ostat.pl. pohřeb. 2 10146
ostat.pl. silnice 11 69738
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 8110
ostat.pl. zeleň 5 4492
Celkem KN 1291 2523539
Par. DKM 1291 2523539
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 74
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 4
č.p. prům.obj 3
č.p. rod.dům 143
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 30
bez čp/če garáž 25
bez čp/če jiná st. 68
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 4
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 6
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 3
Celkem BUD 379
byt.z. byt 2
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 3
LV 382
spoluvlastník 501

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 25.09.1996 1:1000 25.09.1996 *) Od -ověř KP. Nové mapování na rozpracovaném ZMVM Huť.
S-SK GS 1:2880 1824 25.09.1996 28.02.1824


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jablonec nad Nisou.

vypočteno: 18.05.2022 22:10

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.