k.ú.: 719161 - Kamení - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Liberec email: kp.liberec@cuzk.cz
Rumjancevova 10/149, 46065 Liberec 1 telefon: 485341400 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3505 - Liberec NUTS4 CZ0513
Obec 564303 - Pěnčín NUTS5 CZ0513564303
Pracoviště 505 - Liberec

Obec s rozšířenou působností 5109 - Turnov
Pověřený obecní úřad 51091 - Turnov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 112 574379
zahrada 219 243865
ovoc. sad 25 157708
travní p. 261 692667
lesní poz 96 666900
zast. pl. zbořeniště 4 1323
zast. pl. 142 40452
ostat.pl. jiná plocha 41 24901
ostat.pl. manipulační pl. 5 9819
ostat.pl. neplodná půda 9 1773
ostat.pl. ostat.komunikace 77 64531
ostat.pl. silnice 5 30791
Celkem KN 996 2509109
Par. KMD 996 2509109
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 58
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.used 26
č.e. rod.rekr 23
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 1
Celkem BUD 140
LV 195
spoluvlastník 253

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.08.2011
S-SK GS 1:2880 1843 25.08.2011 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Liberec.

vypočteno: 27.05.2022 06:12

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.