k.ú.: 719226 - Perálec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572004 - Perálec NUTS5 CZ0531572004
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53045 - Skuteč

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 555 2504432
zahrada 205 97914
ovoc. sad 8 20095
travní p. 570 1175068
lesní poz 130 433862
vodní pl. nádrž umělá 2 3740
vodní pl. rybník 5 7803
vodní pl. tok přirozený 30 17517
vodní pl. tok umělý 130 27900
zast. pl. společný dvůr 1 108
zast. pl. zbořeniště 3 1304
zast. pl. 175 44199
ostat.pl. jiná plocha 72 18901
ostat.pl. manipulační pl. 40 21797
ostat.pl. neplodná půda 133 77073
ostat.pl. ostat.komunikace 151 89025
ostat.pl. pohřeb. 2 1421
ostat.pl. silnice 17 22577
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 275
Celkem KN 2230 4565011
Par. KMD 2230 4565011
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 110
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 15
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 3
Celkem BUD 168
LV 252
spoluvlastník 385

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.06.2012
S-SK GS 1:2880 1839 07.06.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 17.05.2022 04:08

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.