k.ú.: 719234 - Zderaz - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 573876 - Zderaz NUTS5 CZ0531573876
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53045 - Skuteč

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 164 1922963
zahrada 210 116757
ovoc. sad 19 132299
travní p. 196 679958
lesní poz les s budovou 5 69
lesní poz 155 3172580
vodní pl. nádrž umělá 3 10156
vodní pl. rybník 2 5742
vodní pl. tok přirozený 4 15981
vodní pl. tok umělý 4 3301
vodní pl. zamokřená pl. 2 755
zast. pl. společný dvůr 1 207
zast. pl. zbořeniště 2 525
zast. pl. 211 64413
ostat.pl. jiná plocha 87 101195
ostat.pl. manipulační pl. 24 16339
ostat.pl. neplodná půda 117 145243
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 282
ostat.pl. ostat.komunikace 121 129580
ostat.pl. silnice 9 75662
ostat.pl. zamokřená pl. 2 2289
ostat.pl. zeleň 10 18005
Celkem KN 1349 6614301
Par. DKM 373 2684227
Par. KMD 976 3930074
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 41
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 75
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 16
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 26
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 197
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 269
spoluvlastník 369

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 13.07.2017
KMD 1:1000 21.09.2011
S-SK GS 1:2880 1839 21.09.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 17.05.2022 02:12

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.