k.ú.: 719242 - Perná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Břeclav email: kp.breclav@cuzk.cz
Sady 28.října 16/720, 69002 Břeclav telefon: 519361361 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3704 - Břeclav NUTS4 CZ0644
Obec 584789 - Perná NUTS5 CZ0644584789
Pracoviště 704 - Břeclav

Obec s rozšířenou působností 6211 - Mikulov
Pověřený obecní úřad 62111 - Mikulov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 384 3368447
vinice 501 3121864
zahrada 296 147020
ovoc. sad 62 296467
travní p. 151 311152
lesní poz 10 155420
vodní pl. tok přirozený 4 29392
zast. pl. společný dvůr 27 15716
zast. pl. zbořeniště 37 6431
zast. pl. 583 159915
ostat.pl. jiná plocha 178 391702
ostat.pl. manipulační pl. 44 71651
ostat.pl. neplodná půda 72 645852
ostat.pl. ostat.komunikace 274 351432
ostat.pl. pohřeb. 2 2912
ostat.pl. silnice 100 239702
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 12066
ostat.pl. zeleň 3 3212
Celkem KN 2730 9330353
Par. DKM 2730 9330353
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 9
č.p. rod.dům 331
č.p. rod.rekr 3
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 4
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 37
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 3
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 22
bez čp/če jiná st. 73
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 21
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če zem.stav 24
rozestav. 7
Celkem BUD 555
byt.z. byt 5
byt.z. dílna 1
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 7
LV 599
spoluvlastník 785

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 20.04.2017
DKM-KPÚ 30.05.2012 1:1000 15.06.2012 *) JPÚ lokalita U Spálené hospody
DKM-KPÚ 11.03.2011 1:1000 22.04.2011 *)
DKM 1:1000 20.05.2009
ZMVM 1:2000 02.11.1998 20.05.2009
S-SK ŠS 1:2880 1825 02.11.1998 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Břeclav.

vypočteno: 18.05.2022 17:38

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.