k.ú.: 719315 - Pernink - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 555452 - Pernink NUTS5 CZ0412555452
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4106 - Ostrov
Pověřený obecní úřad 41061 - Ostrov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 109 36550
travní p. 662 4400049
lesní poz les(ne hospodář) 109 9914061
lesní poz 6 42784
vodní pl. nádrž umělá 3 4430
vodní pl. tok přirozený 4 6341
vodní pl. tok umělý 28 65056
vodní pl. zamokřená pl. 6 5029
zast. pl. společný dvůr 21 5509
zast. pl. zbořeniště 35 5707
zast. pl. 502 107772
ostat.pl. dráha 3 63312
ostat.pl. jiná plocha 173 545325
ostat.pl. manipulační pl. 39 91467
ostat.pl. neplodná půda 53 103700
ostat.pl. ostat.komunikace 191 193862
ostat.pl. pohřeb. 1 6685
ostat.pl. silnice 25 81535
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 21212
ostat.pl. zeleň 17 12285
Celkem KN 1997 15712671
Par. DKM 1997 15712671
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. byt.dům 10
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 12
č.p. rod.dům 246
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 5
č.p. ubyt.zař 3
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 3
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 79
bez čp/če garáž 81
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 492
byt.z. byt 110
byt.z. garáž 1
byt.z. j.nebyt 3
obč.z. byt 10
obč.z. sk.byt 2
obč.z. sk.neb 1
Celkem JED 127
LV 607
spoluvlastník 872

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.12.2003
ZMVM 1:2000 01.01.1989 14.12.2003 extravilán
S-SK GS 1:2880 1969 31.12.1968 extravilán
THM-V 1:2000 01.01.1969 14.12.2003 intravilán
S-SK GS 1:2880 1842 31.12.1968


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 23.05.2022 22:15

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.