k.ú.: 719528 - Peruc - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Louny email: kp.louny@cuzk.cz
Pod Nemocnicí 2504, 44017 Louny telefon: 415627621 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 566551 - Peruc NUTS5 CZ0424566551
Pracoviště 507 - Louny

Obec s rozšířenou působností 4207 - Louny
Pověřený obecní úřad 42071 - Louny

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 966 8958055
zahrada 335 158889
ovoc. sad 39 93873
travní p. 27 22906
lesní poz 51 2976960
vodní pl. nádrž přírodní 1 2099
vodní pl. nádrž umělá 3 11291
vodní pl. tok přirozený 5 16030
vodní pl. zamokřená pl. 2 194
zast. pl. společný dvůr 20 3947
zast. pl. zbořeniště 7 2518
zast. pl. 625 186143
ostat.pl. dráha 10 63666
ostat.pl. jiná plocha 72 27248
ostat.pl. manipulační pl. 80 151308
ostat.pl. neplodná půda 25 20383
ostat.pl. ostat.komunikace 138 133406
ostat.pl. pohřeb. 1 2579
ostat.pl. silnice 24 195784
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 19712
ostat.pl. zeleň 79 59546
Celkem KN 2515 13106537
Par. KMD 2515 13106537
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 9
č.p. jiná st. 4
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb. 10
č.p. rod.dům 393
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 14
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 59
bez čp/če jiná st. 33
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če ubyt.zař 12
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 54
rozestav. 2
Celkem BUD 625
byt.z. byt 42
Celkem JED 42
LV 708
spoluvlastník 1128

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.04.2014
S-SK GS 1:2880 1840 10.04.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Louny.

vypočteno: 18.05.2022 12:20

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.