k.ú.: 719749 - Sázava u Petrova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-západ email: kp.pzapad@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18213 Praha telefon: 284041111 fax:284043013

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3210 - Praha-západ NUTS4 CZ020A
Obec 539546 - Petrov NUTS5 CZ020A539546
Pracoviště 210 - Praha-západ

Obec s rozšířenou působností 2105 - Černošice
Pověřený obecní úřad 21054 - Jílové u Prahy

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 80 773616
zahrada 245 245220
ovoc. sad 2 5042
travní p. 18 16522
lesní poz les s budovou 70 3814
lesní poz 103 606687
vodní pl. tok přirozený 1 730
vodní pl. zamokřená pl. 1 1378
zast. pl. zbořeniště 1 28
zast. pl. 267 19990
ostat.pl. dráha 1 31316
ostat.pl. jiná plocha 9 1120
ostat.pl. neplodná půda 28 11912
ostat.pl. ostat.komunikace 67 41910
ostat.pl. silnice 1 8729
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 3582
ostat.pl. zeleň 1 2071
Celkem KN 901 1773667
Par. KMD 901 1773667
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 23
č.p. rod.dům 55
č.p. rod.rekr 6
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 205
bez čp/če garáž 19
bez čp/če jiná st. 22
rozestav. 1
Celkem BUD 332
LV 362
spoluvlastník 510

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.08.2015
S-SK GS 1:2880 1824 07.08.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-západ.

vypočteno: 25.05.2022 02:40

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.