k.ú.: 719943 - Petrovice u Humpolce - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 547999 - Humpolec NUTS5 CZ0633547999
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6103 - Humpolec
Pověřený obecní úřad 61031 - Humpolec

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 388 2599674
zahrada 145 99231
travní p. 213 451259
lesní poz les s budovou 1 3
lesní poz ostat.komunikace 1 171
lesní poz 194 1638227
vodní pl. nádrž umělá 12 12042
vodní pl. rybník 8 7668
vodní pl. tok přirozený 12 24472
vodní pl. tok umělý 41 5260
vodní pl. zamokřená pl. 1 1146
zast. pl. společný dvůr 19 2861
zast. pl. 167 53186
ostat.pl. jiná plocha 57 30484
ostat.pl. manipulační pl. 46 32822
ostat.pl. neplodná půda 10 4449
ostat.pl. ostat.komunikace 127 101719
ostat.pl. silnice 5 46425
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 21 25382
Celkem KN 1468 5136481
Par. KMD 1468 5136481
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 60
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 37
č.p. rod.rekr 3
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 11
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 160
LV 223
spoluvlastník 310

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.04.2015
S-SK GS 1:2880 1838 21.04.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 16.05.2022 23:15

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.