k.ú.: 719951 - Petrovice u Domažlic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Domažlice email: kp.domazlice@cuzk.cz
Benešova 377, 34401 Domažlice telefon: 379410231 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3401 - Domažlice NUTS4 CZ0321
Obec 554383 - Újezd NUTS5 CZ0321554383
Pracoviště 401 - Domažlice

Obec s rozšířenou působností 3202 - Domažlice
Pověřený obecní úřad 32021 - Domažlice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 74 1368202
zahrada 46 27520
travní p. 64 652524
lesní poz 5 109626
vodní pl. nádrž umělá 3 3338
vodní pl. rybník 2 3938
vodní pl. tok umělý 5 5852
zast. pl. společný dvůr 3 6798
zast. pl. zbořeniště 2 2808
zast. pl. 64 31680
ostat.pl. jiná plocha 14 13949
ostat.pl. manipulační pl. 2 246
ostat.pl. neplodná půda 6 13852
ostat.pl. ostat.komunikace 45 45779
ostat.pl. silnice 10 49704
ostat.pl. zeleň 18 23135
Celkem KN 363 2358951
Par. DKM 363 2358951
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 31
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 13
Celkem BUD 62
LV 73
spoluvlastník 109

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.04.2005
DKM-KPÚ 24.03.2005 1:1000 14.04.2005 *)
ZMVM 1:2000 01.05.1986 14.04.2005
S-SK GS 1:2880 1838 01.05.1986 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Domažlice.

vypočteno: 24.05.2022 01:31

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.