k.ú.: 720186 - Petrovice u Nového Města na Moravě - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596230 - Nové Město na Moravě NUTS5 CZ0635596230
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6108 - Nové Město na Moravě
Pověřený obecní úřad 61081 - Nové Město na Moravě

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 333 2635475
zahrada 128 78341
ovoc. sad 2 8601
travní p. mez, stráň 5 10413
travní p. 271 697370
lesní poz 123 563126
vodní pl. nádrž umělá 2 3648
vodní pl. tok přirozený 70 43750
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 18
zast. pl. 132 48710
ostat.pl. jiná plocha 77 24753
ostat.pl. manipulační pl. 23 57213
ostat.pl. neplodná půda 14 2708
ostat.pl. ostat.komunikace 162 67514
ostat.pl. silnice 20 59714
Celkem KN 1363 4301354
Par. DKM 1363 4301354
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 65
č.p. výroba 2
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 1
č.e. obč.vyb 1
č.e. rod.rekr 1
č.e. zem.stav 2
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 31
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 2
Celkem BUD 130
LV 153
spoluvlastník 181

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 24.03.2003
ZMVM 1:1000 01.06.1991 24.03.2003
S-SK ŠS 1:2880 1835 01.06.1991


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 27.05.2022 20:15

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.