k.ú.: 720461 - Petřkovice u Starého Jičína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nový Jičín email: kp.njicin@cuzk.cz
Slovanská 5/232, 74101 Nový Jičín telefon: 556312911 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3804 - Nový Jičín NUTS4 CZ0804
Obec 599905 - Starý Jičín NUTS5 CZ0804599905
Pracoviště 804 - Nový Jičín

Obec s rozšířenou působností 8115 - Nový Jičín
Pověřený obecní úřad 81152 - Nový Jičín

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 207 1221635
zahrada 131 116407
travní p. 220 703673
lesní poz 128 565338
vodní pl. tok přirozený 11 12232
zast. pl. společný dvůr 4 508
zast. pl. zbořeniště 3 837
zast. pl. 115 38281
ostat.pl. jiná plocha 47 31913
ostat.pl. manipulační pl. 13 14801
ostat.pl. neplodná půda 11 29388
ostat.pl. ostat.komunikace 66 64073
ostat.pl. silnice 7 25844
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 9540
ostat.pl. zeleň 1 1324
Celkem KN 967 2835794
Par. KMD 967 2835794
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 77
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 11
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
Celkem BUD 114
byt.z. byt 1
byt.z. rozest. 1
Celkem JED 2
LV 169
spoluvlastník 241

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.08.2013
KM-D 1:2000 05.06.2000 14.08.2013
S-SK ŠS 1:2880 1834 05.06.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nový Jičín.

vypočteno: 17.05.2022 15:34

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.