k.ú.: 720721 - Písečné u Slavonic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 546917 - Písečné NUTS5 CZ0313546917
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3104 - Dačice
Pověřený obecní úřad 31042 - Slavonice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 165 6395244
zahrada 132 101512
ovoc. sad 1 876
travní p. 70 281679
lesní poz 74 3162062
vodní pl. nádrž přírodní 1 1295
vodní pl. nádrž umělá 6 34230
vodní pl. tok přirozený 9 109588
vodní pl. tok umělý 14 15565
vodní pl. zamokřená pl. 5 30243
zast. pl. společný dvůr 7 2592
zast. pl. zbořeniště 2 1143
zast. pl. 162 76723
ostat.pl. jiná plocha 197 536835
ostat.pl. manipulační pl. 21 16405
ostat.pl. neplodná půda 35 32335
ostat.pl. ostat.komunikace 106 136582
ostat.pl. pohřeb. 1 1560
ostat.pl. silnice 21 53283
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2341
ostat.pl. zeleň 5 100
Celkem KN 1035 10992193
Par. DKM 1035 10992193
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 6
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 115
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 8
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 161
byt.z. byt 26
byt.z. garáž 10
Celkem JED 36
LV 183
spoluvlastník 229

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 08.08.2005 1:1000 27.09.2005 *) JPÚ na upřesnění přídělů
DKM 1:1000 29.06.2004
S-SK ŠS 1:2880 1824 27.09.2005


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 25.05.2022 03:28

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.