k.ú.: 721191 - Pivonín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 541354 - Zábřeh NUTS5 CZ0715541354
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7113 - Zábřeh
Pověřený obecní úřad 71131 - Zábřeh

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 49 169865
zahrada 60 32750
travní p. 262 949305
lesní poz 156 2247910
vodní pl. rybník 1 1770
vodní pl. tok přirozený 5 3104
zast. pl. zbořeniště 6 935
zast. pl. 84 16994
ostat.pl. jiná plocha 41 7158
ostat.pl. neplodná půda 137 71067
ostat.pl. ostat.komunikace 74 45623
ostat.pl. pohřeb. 2 1398
ostat.pl. silnice 10 62476
ostat.pl. zeleň 41 12340
Celkem KN 928 3622695
Par. KMD 928 3622695
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 27
č.e. rod.rekr 46
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 1
Celkem BUD 83
LV 136
spoluvlastník 166

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.03.2009
S-SK ŠS 1:2880 1886 31.03.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 22.05.2022 00:48

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.