k.ú.: 721221 - Plačkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 547999 - Humpolec NUTS5 CZ0633547999
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6103 - Humpolec
Pověřený obecní úřad 61031 - Humpolec

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 349 1490305
zahrada 142 108061
travní p. 280 408835
lesní poz les s budovou 1 37
lesní poz 90 2252154
vodní pl. rybník 15 138216
vodní pl. tok umělý 28 3597
zast. pl. společný dvůr 40 10914
zast. pl. zbořeniště 3 556
zast. pl. 176 35198
ostat.pl. dráha 1 27977
ostat.pl. dálnice 1 3420
ostat.pl. jiná plocha 85 56548
ostat.pl. manipulační pl. 28 7810
ostat.pl. neplodná půda 8 3618
ostat.pl. ostat.komunikace 105 52234
ostat.pl. pohřeb. 1 50
ostat.pl. silnice 31 53797
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 20622
ostat.pl. zeleň 1 546
Celkem KN 1391 4674495
Par. KMD 1391 4674495
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 54
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 53
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 14
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 5
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 6
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 2
Celkem BUD 172
LV 263
spoluvlastník 487

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.09.2015
S-SK GS 1:2880 1838 08.09.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 17.05.2022 00:27

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.