k.ú.: 721441 - Vrážné nad Střelou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kralovice email: kp.kralovice@cuzk.cz
Masarykovo nám. 1, 33141 Kralovice telefon: 373396403 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3407 - Plzeň-sever NUTS4 CZ0325
Obec 530336 - Pláně NUTS5 CZ0325530336
Pracoviště 435 - Kralovice

Obec s rozšířenou působností 3206 - Kralovice
Pověřený obecní úřad 32063 - Plasy

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 506 1924420
zahrada 71 60138
travní p. 175 231788
lesní poz les s budovou 14 483
lesní poz 221 1637174
vodní pl. nádrž umělá 10 3557
vodní pl. tok přirozený 8 59281
vodní pl. tok umělý 1 140
zast. pl. společný dvůr 3 1485
zast. pl. zbořeniště 3 211
zast. pl. 102 25155
ostat.pl. dráha 7 5030
ostat.pl. jiná plocha 52 46371
ostat.pl. manipulační pl. 23 11145
ostat.pl. neplodná půda 95 74587
ostat.pl. ostat.komunikace 45 54063
ostat.pl. silnice 20 25210
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 33 12032
Celkem KN 1389 4172270
Par. KMD 1389 4172270
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. rod.dům 23
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 73
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 114
LV 142
spoluvlastník 184

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.12.2017
KM-D 1:2000 15.06.2000 12.12.2017
S-SK GS 1:2880 1839 14.06.2000 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kralovice.

vypočteno: 26.05.2022 07:06

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.