k.ú.: 721557 - Plaveč - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 594628 - Plaveč NUTS5 CZ0647594628
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6220 - Znojmo
Pověřený obecní úřad 62203 - Znojmo

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 261 4228252
zahrada 141 98473
ovoc. sad 28 269466
travní p. 63 117736
lesní poz 114 4704563
vodní pl. nádrž umělá 22 342554
vodní pl. tok přirozený 6 40975
vodní pl. tok umělý 7 5235
vodní pl. zamokřená pl. 2 2361
zast. pl. společný dvůr 2 932
zast. pl. zbořeniště 4 633
zast. pl. 285 79199
ostat.pl. jiná plocha 89 63410
ostat.pl. manipulační pl. 44 50744
ostat.pl. neplodná půda 49 39747
ostat.pl. ostat.komunikace 127 231469
ostat.pl. pohřeb. 1 1930
ostat.pl. silnice 6 51967
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 7055
ostat.pl. zeleň 10 4477
Celkem KN 1265 10341178
EN 3 173553
PK 23 170561
GP 621 4396256
Celkem ZE 647 4740370
Par. KMD 763 4886622
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 106
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 52
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 19
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 27
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 2
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 273
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 371
spoluvlastník 511

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.07.2017
S-SK ŠS 1:2880 1824 nedokončené scelení


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 17.05.2022 06:59

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.